Friday, May 29, 2020


Våra tjänster

 Planering / projektering
 Installation / implementation
 Säkerhet
 Säkerhetsanalys
 Hosting, drift och underhåll


Planering / Projektering

Vi har stor och lång erfarenhet av planering / projektering av IT-installationer. Det gäller allt från kompletta serverhallar, webtjänster till enskild server. Kontakta oss för mer information.

Installation / implementation

Vi har stor och lång erfarenhet av installation / implementation av IT-installationer. I synnerhet lösningar baserade på Microsoft's serverarkitektur. Det gäller allt från kompletta serverhallar, webtjänster till enskild server. Kontakta oss för mer information.

Säkerhet

I samarbete med SecureGuard kan vi erbjuda Er alla Checkpoint’s säkerhetsprodukter. T.ex. Firewall-1. Kontakta oss för mer information.

Säkerhetsanalys

Vi har möjlighet att ombesörja oberoende säkerhetsanalyser av våra egna uppdrag eller andras. Kontakta oss för mer information.

Hosting, drift och underhåll

Vi ombesörjer drift och underhåll av, i första hand, mail och web men även av tredje parts installationer. Kontakta oss för mer information.
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.
© DMZ IT AB 1999-2025 - webmaster@dmz.se