Friday, May 29, 2020


DMZ IT AB

 Bolagets historia
 Bolagets ekonomi
 Namnet DMZ


Historia

Vår verksamhet grundades 1987 i Borlänge. Verksamheten bestod då mestadels av programmeringstjänster och konsultation. Verksamheten hade då sitt säte söder om Borlänge i ett litet samhälle som heter Rommehed, i närheten av Dala Airport.

1989 började vi saluföra hårdvara och i och med detta ställdes andra krav på lokaler. Verksamheten flyttades då till centrala Borlänge, Bygatan 14. Försäljningen av datorer ökade kraftigt och behov av både personal och ännu större lokal krävdes. Tekniker och säljare anställdes och så småningom flyttades verksamheten än en gång. Denna gång till Wilunds fastighet på Vattugatan 14 i Borlänge.

Med tiden ökade konsulttjänsterna och 1997 öppnades ett kontor för konsulttjänster i Vasastan, Stockholm. Denna verksamhet ökade snabbt och understöddes bl.a. av personal från Borlänge.

I slutet av 1999 inleddes förhandlingar om en försäljning av verksamheten i Borlänge. Anledningen till detta var att renodla verksamheten till att i första hand omfatta tjänster. De nya ägarna, Westholm & Wallner AB, tog över driften den 1 februari 2000. I samband med detta namnändrades bolaget till DMZ IT AB.

Ekonomi

DMZ IT AB har ett aktiekapital om 400.000 kr och inga betalningsanmärkningar. Ursprungsbolaget startade för 33 år sedan, då som enskildfirma sedemera som kommanditbolag och som sedan ombildades till dagens aktiebolag.

Namnet DMZ

DMZ står ursprungligen för Demilitarized Zone och begreppet används i konflikthärdar. Numer används DMZ i samband med säkerhet och nätverk. Ett typexempel ser ut så här; LAN - fw - DMZ - fw - Internet. I DMZ'at placerar man t.ex. web- och mailservers som skall ha kontakt med Internet.
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.
© DMZ IT AB 1999-2025 - webmaster@dmz.se